Şartlar & Koşullar

MADDE 1 - GİRİŞ


 • 1.1. İşbu kullanıcı sözleşmesi ve web sitesinde yer alan diğer kurallar Theyachtrentals.com tarafından sunulan yat kiralama ve tur organizasyon hizmetlerine ilişkin şart ve koşulları ve web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, web sitesi üzerinden ilan eklerken veya rezervasyon yaparken işbu sözleşmeyi onayladığı veya web sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen web sitesini ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.
 • 1.2. Theyachtrentals.com aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla sözleşmeyi kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Theyachtrentals.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile web sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, web sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve web sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş sözleşme şartlarına tabi olacaktır.


MADDE 2 - TANIMLAR


 • 2.1. "Theyachtrentals.com" Buddy Motorlu Aaraçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş,
 • 2.2. "Web Sitesi" https://www.theyachtrentals.com internet sitesini,
 • 2.3. "Kullanıcı" Herhangi bir sebeple web sitesini kullanan kişileri,
 • 2.4. "Üye" e-posta kaydı alınarak işbu kullanıcı sözleşmesinin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcıyı,
 • 2.5. "Tatilci" web sitesi üzerinden rezervasyon talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi kullanıcıyı,
 • 2.6. "İlan Sahibi" hizmet sağlamak üzere web sitesi üzerinden ilan oluşturmuş ve kullanıcı sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (İlan Sahibi tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım İlan Sahibi adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),
 • 2.7. "Rezervasyon Talebi" Tatilci tarafından, bir veya daha fazla ilana rezervasyon yapmak için web sitesi üzerinde yayınlanan ilanlardan, Theyachtrentals.com tarafından uygunluk durumuna göre ilgili İlan Sahibie rezervasyon yönlendirilmesi talebini,
 • 2.8. "Sözleşme" İşbu kjullanıcı sözleşmesini,
 • ifade eder.

MADDE 3 - THEYACHTRENTALS.COM TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER


 • 3.1. Theyachtrentals.com, İlan Sahibinin içeriklerini kendileri oluşturdukları ilan bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde, web sitesinde yer almasını sağlar.
 • 3.2. Theyachtrentals.com yalnızca bir platformdur. Web sitesinde yer alan hizmetlerin / ilanların sahibi veya sağlayıcısı değildir. Theyachtrentals.com aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.


MADDE 4 - ÜYELİK SİSTEMİ


 • 4.1. Web sitesine üyelik ücretsizdir. İlan sahipleri, tek bir hesap üzerinden aynı anda birden fazla ilan ekleyebilirler. Şifre belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. İlan sahipleri hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Theyachtrentals.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli / idari para cezası ve / veya tazminat için İlan sahibine aynen rücu hakkına sahiptir.
 • 4.3. Üye hesabı oluştururken web sitesine beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Theyachtrentals.com söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle İlan sahiplerinin, Tatilcilerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili lan sahibi üyeye aittir.
 • 4.4. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.


MADDE 5 - REZERVASYON SİSTEMİ


 • 5.1. Theyachtrentals.com, günlük kiralama hizmetleri için Tatilcinin belirleyeceği günler için İlan sahibi tarafından belirlenen fiyatlar üzerinden hesaplama ücret hesaplama işlemi yapar ve rezerasyon talebini ilan sahibine iletir.
 • 5.2. İlan sahibinin rezervasyon kabul onayı ardından Tatilci ilgili ön ödemeyi Theyachtrentals.com resmi şirket hesaplarına yaparak rezervasyon talebini gerçekleştir.
 • 5.3. İlan sahibi tarafından ilan detaylarında belirtilen ödeme şartları ve iptal politikaları dahilinde, konaklama tarihine kalan belirlenen süre içerisinden Tatilci İlan sahibine kalan ödemeyi yapar.
 • 5.4. Theyachtrentals.com, tatilciden 1 kereye mahsus tahsil edilmek üzere, toplam kiralama bedeli üzerinden ilan detayında belirtilen oranda hizmet bedeli tahsil eder ve tatilciye faturalandırma işlemini tamamlar.


MADDE 6 - REZERVASYON DEĞİŞİKLİK VE İPTAL KURALLARI


 • 6.1. Tatilci, onaylanamış rezervasyon talebini, ilan detayında belirtilen iptal şartları kapsamında iptal edebilir, tarihlerinde değişiklik yapabilir. İptal ve değişiklik taleplerinin telefon veya email adresi ile Theyachtrentals.coma iletilmesi gerekmektedir.
 • 6.2. Rezervasyon tarih değişikliklerinde Theyachtrentals.com İlan sahibi ile iletişime geçerek yeni talep edilen tarihler için müsaitlik sorgular. İlan sahibi onayı ile rezervasyon tarihlerini değiştiri taraflara email ile bilgilendirme yapar.


MADDE 7 - ÖDEME


 • 7.1. Theyachtrentals.com Tatilciden gelecek rezevasyon talebi için önce ilan sahibinden onay alır. Onaylanmış talep için ilan detayında ilan sahibi tarafından belirlenmiş depozito bedelini ve Theyachtrentals.com hizmet bedelini 24 saat içinde Tatilciden havale veya online ödeme ile talep eder. 24 saatlik süre içinde tatilcinin rezervasyon talebi gerçekleştirdiği ilan, tatilci için geçici olarak rezerve edilir ve o ilan için başka talep alınmaz. 24 saat içinde Tatilci tarafından ödeme yapılmamış ise rezervasyon talebi Theyachtrentals.com tarafından iptal edilir.
 • 7.2. İlan sahibi tarafından belirlenen ön ödeme miktarı ve Theyachtrentals.com hizmet bedeli tahsil edildikten sonra Tatilciye hizmet bedeli faturası düzenlenir.
 • 7.3. İlan sahibi tarafından belirlenen ve rezervasyon sırasında sistem tarafından hesaplanıp tatilciye sunulan kiralama bedelinin, ön ödeme sonrası kalan bakiyesi ilan sahibine tatilci tarafından rezervasyon giriş tarihinden önce, ilan sahibi tarafından ilan detayında belirtilen süre içerisinde havale ile gönderilir.
 • 7.4. İlan sahibi tarafından belirlenen süre içinde kalan ödeme tamamlanmaz ise ön ödeme (kapora) ve Theyachtrentals.com hizmet bedeli iade edilmez ve rezervasyon iptal edilir.
 • 7.5. İlan sahibi tarafından ilan detayında belirtilen hasar depozito ücreti rezervasyon giriş gününden elden veya banka havalesi ile ilan sahibine ödenir. Çıkış işlemi yapılırken hasarsızlık durumunda Tatilciye iade edilir.


MADDE 8 - HİZMET BEDELİ İADESİ / CAYMA HAKKININ KULLANILMASI


 • 8.1. Theyachtrentals.com tarafından Tatilciden gerçekleştirdiği rezervasyon talebi için ön ödeme (kapora) ve hizmet bedeli tahsil edildikten sonra, 48 saat içinde rezevan iptal talebi gelir ise, ön ödeme ve hizmet bedeli eksiksiz olarak iade edilir. 48 saati geçmiş iptal taleplerinde hizmet bedeli iade edilmez. Ön ödeme, ilan detayında belirlenmiş iptal şartlarına uygun şekilde iade edilir, kesintili iade edilir yada iade edilmez. İlan iptal şartlarına uygun şekilden işlem yapılan ön ödeme sonrasında ilan sahibi resmi banka hesabına aktarılır.
 • 8.2. Ön ödemesi ve hizmet bedeli tahsil edilmiş rezervasyon için, Tatilci tarafından ilan sahibine yapılacak olan kalan bakiye ödemesi Theyachtrentals.com sorumluğunda değildir, iptal durumunda İlan sahibi ve Tatilci arasında işlem yapılacaktır.
 • 8.3. İlanda yanlış adres beyanı, ciddi temizlik sorunu, ailede vefat (ispat gereklidir), tatilcinin ilan sahibine ulaşamaması, ilan tipi ile teslim edilen yerin farklı olması ve gidilecek bölgede doğal afet olması gibi durumlarda koşulsuz iade işlemiş yapılır.


MADDE 9 - İLAN SAHİPLERİNİN SORUMLULUKLARI


 • 9.1. İlan sahibi, tatilcilerden gelen talepler için müsaitlik olumlu veya olumsuz yanıtını 24 saat içinde Theyachtrentals.com ekibine vermekle yükümlüdürler.
 • 9.2. İlan sahibi kiralanan alanı, sözleşmenin amacına uygun biçimde kullanılmaya elverişli bir durumda tatilciye teslim etmekle yükümlüdür.
 • 9.3. Konaklama yapılacak yerle ilgili vergi, zorunlu sigorta ve benzeri yükümlülüklerin karşılanması İlan sahibine aittir.
 • 9.4. İlan sahibi misafirin konaklayacağı yer hakkında yanlış / aldatıcı bilgi vermemesi gerekir. Eğer ilan ile ilgili yanıltıcı bilgi vermiş ise tatilcinin rezervasyonu iptal etme hakkı vardır.
 • 9.5. İlan sahibi tatilcinin konaklayacağı süre içinde, tatilcinin alacağı hizmete zarar verecek, yapılması zorunlu olan onarımlar var ise, tatilci tarafından bildirimde bulunulduğu anda, masrafları ilan saihibne ait olmak üzere yapmakla yükümlüdür.


MADDE 10 - TATİLCİLERİN SORUMLULUKLARI


 • 10.1. Tatilci rezervasyon yapacağı konaklama yerinin şartlarını ve koşullarını, iptal politikasını dikkatle incelemelidir. Rezervasyon sırasında Tatilci bu koşulları kabul etmiş sayılır.
 • 10.2. Tatilci rezervasyon giriş tariginden önce ilan sahibi ile iletişime geçip varış saatini bildirilmeli ve buluşma yerini organize etmelidir.
 • 10.3. Tatilcinin beraberindeki misafir sayısı rezervasyonda belirtilmiş kişi sayısını ve ilan kapasitesini aşamaz.
 • 10.4. Tatilci konaklama yapacağı mülke, eşyalara, mobilyalara ve ekipmanlara özen gösterilmedir.
 • 10.5. Tatilcilerin konaklama süresi içerisinde kaldığı mülkte yasa dışı faaliyet gerçekleştirmesi, uyuşturucu ve benzeri madde bulundurması / kullanması, her türlü silah ve benzeri materyaller bulundurması yasaktır.
 • 10.6. İlan sahipleri tatilciler ile kiralam sözleşmesi yapma hakkı vardır, tatilciler bu duruma karşı hazırlıklı olmalıdır.
 • 10.7. Tatilci rezervasyon sırasında kendisinden istenilen bilgileri gerçek ve eksiksiz yazmalıdır. Yanlış verilen bilgi beyanlarında ilan sahibinin rezervasyonu iptal etme hakkı olduğundan verilen bilgilerin doğruluğundan tatilcinin sorumludur. Yanlış beyan edilen bilgilerden kaynaklanan rezervasyon iptallerinde ödeme iadesi yapılmamaktadır.


MADDE 11 - VERGİLENDİME


 • 11.1. Theyachtrentals.com üzerinden yapılan rezervasyonlarda Theyachtrentals.com hizmet bedeli tutarı kadar fatura kesmektedir.
 • 11.2. İlan sahibi kira gelirleri için beyanname vermelidirler.


MADDE 12 - YÜRÜRLÜK


 • 12.1. Bu Sözleşme web sitesi kullanılmaya devam edildiği ve kullanıcılara Theyachtrentals.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.